Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAGARSUS VE MALLOS İLİŞKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Çukurova/Kilikya Pedias arkeolojisinin çözülmeyi bekleyen sorunlarından biri de Magarsus ve Mallos antik yerleşimlerinin birbirleriyle olan ilişkisidir. Magarsus antik yerleşimi, Adana ili, Karataş ilçesinin yaklaşık 4 kilometre batısında Fener Burnu olarak bilinen bölgededir. Magarsus antik kentinin lokalizasyonu konusunda günümüzde herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Ancak Mallos/Mallus antik yerleşiminin lokasyonu konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bazı bilim insanları, bölgede yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen epigrafik bulgulardan yola çıkarak Mallos/Mallus antik yerleşiminin Karataş ilçesinin yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde bulunan Kızıltahta Köyü civarında olduğuna dair iddialar öne sürmektedirler. Ancak, bu iki yerleşimin aynı yer(bugünkü Magarsus) olma ihtimali vardır ve bu konuda bazı güçlü deliller bulunmaktadır. Antik dönem yazarlarının ve coğrafyacılarının aktardığı birtakım bilgiler bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Bazı antik kaynaklarda Magarsus’un Mallos şeklinde ifade edilmesi örnek olarak gösterilebilebilir. Bu makalede, antik yazınlardan yola çıkılarak Magarsus ve Mallos/Mallus antik yerleşimlerinin birbiriyle olan ilişkisi hakkında değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler yapılırken, etimolojik çözümlemeler, tarihî coğrafya, bölgenin topografyası ve hidrografyası göz önüne alınmıştır.

Keywords
Magarsus, Mallos, Kilikya, antik yerleşim, lokalizasyon

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri