TÜRK FLÜT LİTERATÜRÜNDEN ELEKTRO-AKUSTİK ESER ÖRNEĞİ: BİÇİMSİZ YANSIMALAR
EXAMPLE OF ELECTRO-ACOUSTIC PIECE FROM TURKISH FLUTE LITERATURE: DEFORMED REFLECTIONS

Author : Ajda ŞENOL SAKİN
Number of pages : 202-212

Abstract

1950’lerden sonra klasik batı müziğinde ortaya çıkan elektro-akustik müzik günümüz Türk bestecileri tarafından da tercih edilen bir türdür. Bu müzik türünde akustik enstrümanların yanı sıra önceden kaydedilmiş sesler kullanılmaktadır. Bu kaydedilmiş sesler kaydedildiği hali ile ya da farklı şekillerde değiştirilerek de kullanılmaktadır. Bu türde eser bestelemiş olan Türk bestecilerinden Bülent Arel ve İlhan Mimaroğlu öncü olarak gösterilebilir. Sonrasında Aydın Esen, Mehmet Aktuğ, Meliha Doğuduyal, Tolga Tüzün, Mete Sakpınar, Mesruh Savaş ve Berkant Gençkal’ın eserleri örnek olarak verilebilir. Bu araştırmanın amacı, dünya standartlarına ulaşmış Türk flüt repertuarından Mesruh Savaş’ın Biçimsiz Yansımalar eseri hakkında ayrıntılı bilgi vererek Türk bestecilerinin ve Türk Flüt literatürünün uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmaktır. Araştırmada kaynak tarama, besteciler ile görüşme ve eser analizi yöntemleri kullanılmıştır. 2009 yılında flüt, piyano ve elektronik sesler için bestelenmiş Biçimsiz Yansımalar eseri flütçü Sibel Ayhan ve piyanist Aylin Çakıcı Uzar için bestelenmiştir. Eser, bestecinin yeni flüt sesleri ve çok sık kullanılmayan ileri flüt tekniklerini kullanma isteğiyle ortaya çıkmıştır. Esere daha sonra estetik sebeplerden ve belki biraz da bestecinin yeni seslere, renklere olan merakından elektronik sesler de ilave edilmiştir.

Keywords

Türk flüt literatürü, elektro-akustik müzikk, Mesruh Savaş, Biçimsiz Yansımalar

Read:810

Download: 352

Atıf Bulunamadı